Vývoj technologií pro 3D tisk betonových konstrukcí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem diplomové práce bylo vytvořit základní přehled zkušebních metod pro cementové pasty a betony jak v čerstvé stavu, tak i v zatvrdlém stavu. Zároveň byly navrženy i nové zkušební metody a postupy pro výrobu laboratorních vzorků. Následně se práce zaobírá využívanými surovinami v recepturách a samotnými recepturami, které jsou využívány pro tisk. Malá část je věnována i využívaným 3D tiskárnám. Následně jsou předloženy navržené receptury a pozorování na nich založená. Na konci je navržen zcela nový přístup ke zkušebnictví, který je inspirovaný posledním vývojem v počítačové technice a zapadá do návrhu uplatňující plně digitální přístup k návrhu.
Subject of dissertation was to itemize testing methods in fresh and hardened state of cement paste or concrete. During this process some new testing methods and specimen creation protocols were proposed. Further was created list of used materials and mix design processes which led to list of used 3D printing mixture designs and 3D printers. Next part of dissertation was devoted to creation of 3D printing mix design and observations based on them. At~the end is proposed a radical change in testing methods which utilizes latest advancements in computer science and could be part of digital design process for construction.
Description
Citation
ROUPEC, J. Vývoj technologií pro 3D tisk betonových konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Vít Petránek, Ph.D., MBA - předseda, Ing. Martin Luňáček, Ph.D., MBA - místopředseda, Ing. Klára Křížová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - člen, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. - člen, doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. - člen, doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen, Ing. Martin Sedlmajer, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Připomínky v posudku oponenta DP byly vysvětleny ke spokojenosti komise. prof. Fridrichová - Cílem DP bylo návrh řešení zkušební technologie či receptur betonů? Jak je ve směsi zajištěna tixotropie? doc. Zach - Jaký vliv má zahřívání hlavy 3D tisku? Student výborně reagoval a zaujímal své stanovisko ke všem připomínkám k předložené DP od oponenta i členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO