Fyzikální a matematické modelování demolice komína

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce se zabývá fyzikálním a numerickým modelováním zmenšeniny konstrukce komínu a jeho následné demolice. Vlastnosti zmenšeného fyzikálního modelu, tvořeného dřevěnými kostkami, jsou zkoumány a ověřeny pomocí experimentů. Dále jsou tyto experimenty simulovány numericky v programu FyDiK. Numerický model je zjednodušen na 2D problém, přičemž jsou do výpočtu zahrnuty dynamické jevy. Dále je testována shoda výpočtového modelu s reálným experimentem. Cílem práce je dosažení co největší možné shody fyzikálních a numerických modelů.
The thesis deals with physical and numerical modelling of downsized model of chimney and its demolition. The properties of downsized physical model, which is made of wooden cubes, are being researched and experimentally tested. The physical experiments are then designed using software FyDiK. Numerical Model is simplified to 2D problem, whereas the problem includes dynamic effects. Conformity of designed software model and physical experiment is tested. The aim of this thesis is to achive the best possible conformity of physical and numerical models.
Description
Citation
FICKER, T. Fyzikální a matematické modelování demolice komína [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. - místopředseda, Monika Středulová - tajemník, Ing. Martin Kalina - tajemník, prof. Ing. Jiří Kala, Ph.D. - člen, prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student představil prutový model komínu. Práce navazuje na jeho bakalářskou práci. V práci popsal postup modelování a postup prováděného experimentu. Představil porovnání fyzikální (použití zmenšeného modelového experimentu) a numerické podoby chování při demolici komínu. Student představil výborné znalosti v tomto zaměření. prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.: Je možno do modelu začlenit imperfekce? Odpověď: ano doc. Ing. Kytýr, CSc.: Co vedlo k porovnání fyzikálního modelu s numerickým? odpověď: Poměr stran modelu byla zvolena ze předpokladu splnění podmínky 1:10 prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D.: Co bylo největším problémem na odladění modelu? odpověď: Problém náhrady statického tření v modelu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO