Obnova vodní nádrže v obci Žďárná

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je obnova stávající malé vodní nádrže v obci Žďárná. Dojde k vybudování nového bezpečnostního přelivu a spodní výpusti, vytvarování zátopy podle příčných řezů a opevnění hráze vodní nádrže. Navržené objekty budou hydraulicky ověřeny. Za pomocí programu HEC-HMS je vytvořen hydrologický model povodí a následně odvozena povodňová vlna PV20-
The theme of this diploma thesis is to restore the existing small reservoir in the village Žďárná. A new safety spillway and bottom outlet will be built, the flood will be shaped according to the cross-sections and the dam of the water reservoir will be fortified. The designed objects will be hydraulically verified. Using the HEC-HMS program, a hydrological model of the river basin is created and subsequently a derived flood wave PV20.
Description
Citation
PASTORKOVÁ, N. Obnova vodní nádrže v obci Žďárná [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. - předseda, doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. - místopředseda, Ing. Šimon Pospíšilík - tajemník, Ing. David Duchan, Ph.D. - člen, Ing. Petr Holomek - člen, Ing, Tomáš Roth - člen, doc. Ing. Jana Pařílková, CSc. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Studentka seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta práce studentka odpověděla na dotazy uvedené v posudcích. V rámci rozpravy byly položeny studentovi následující dotazy: - Kdy vodní nádrž přešla do současného stavu? - Jakým způsobem byl zvýšen objem nádrže? - Bude výpustný objek novou stavbnou? Jaké jsou možnosti zamezení vzniku průsakové cesty podél výpustného potrubí (žebra)? Z jakého důvou se navrhuje sklon stěn obetonování potrubí? - Jaký jev nastane v odpadním korytě za bezpečnostním přelivem z důvodu bystřinného proudění? - Byl určen transport splavenin do nádrže? - Co nastane při scénaři průchodu vyšší, než návrhové povodně? Studentka odpověděla na všechny uvedené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO