Polyfunkční dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této diplomové práce je projektová dokumentace novostavby polyfunkčního domu v Oslavanech. Budova je půdorysně tvaru L. Objekt se nachází na rovinatém pozemku. Objekt bude obsahovat polyfunkční jednotky a bytové jednotky. Objekt má čtyři nadzemních podlaží. V prvním podlaží se nachází 5 polyfunkčních jednotek a jeden byt. Dále technická místnost, sklepní kóje a garáž. Ve druhém podlaží se nacházejí 3 polyfunkční jednotky a kavárna. Dále se zde nacházejí bytové jednoty. Třetí a čtvrté podlaží je pouze bytové. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci pro provedení stavby, tepelně technické posouzení, požárně bezpečnostní řešení, akustické posouzení.
The subject of this diploma thesis is the project documentation of the new multifunctional building on the plot in Oslavany. The building is planted in the shape of a letter L.
Description
Citation
OULEHLA, D. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. - předseda, doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - místopředseda, Ing. Daniel Skřek - tajemník, Ing. arch. Veronika Vacenovská - tajemník, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - člen, Ing. Michal Štrba, Ph.D. - člen, Ing. Jakub Vrána, Ph.D. - člen, Ing. Eva Fajkusová - člen,
Date of acceptance
2021-02-02
Defence
Student představil svou diplomovou práci pomocí powerpointové prezentace. Představil umístění a situaci místa stavby, dispoziční řešení objektu, materiálové a konstrukční řešení. Student dále zodpověděl a prezentoval dotazy oponenta: - zdůvodněte kombinací zdiva (keramické zdivo a plynosilikátové tvarovky), které jste v projektové dokumentaci zvolil? - zdůvodněte návrh ŽB stropu z železobetonových panelů ve 4.NP? - proč jste na navrhovaný objekt využil dřevěné vazníky? Vysvětlete výhody a nevýhody zvolené varianty. - ve výkresu krovu chybí krov, vysvětlete a doplňte váš návrh? Na připomínky oponenta reagoval student nepřesvědčivě, svoje řešení obhajoval nejistě a nebyl schopen je přijatelně zdůvodnit. Rovněž otázky položené členy komise nezodpověděl zcela dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO