The effect of moisture on the properties of cement-bonded particleboards made with non-traditional raw materials

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-12-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Springer
Altmetrics
Abstract
The paper presents research into the changes of properties in cement-bonded particleboards caused by moisture saturation over the course of 504 h. Three particleboard variants were tested, all at the age of 18 months. The first is a standard production-line board manufactured by CIDEM Hranice, a.s. (identified as CP-R). The other two variants were modified by by-products of the particleboard manufacturing process—dust (CP-D) and a particulate mixture (CP-P). The experiment observed changes in the boards’ dimensions, volume, and mass. The effect of moisture on their basic material properties was also investigated. While the boards were being saturated by water, changes in their structure were examined using an optical microscope. It was found that the boards behave differently depending on their composition. Also there were differences in the dynamics of the property changes. The modified particleboards are more susceptible to dimensional and volume changes. Both, volume and mass undergo the most significant changes during the first 24 h. Cracks and air voids inside the wood chips begin to close upon contact with water as a result of swelling. It was observed by optical microscopy that this process occurs within 3 to 5 min since immersion in the water bath. Between 24 and 96 h the rate at which the air voids and pores are closing begins to decrease and there is a difference in the dynamics of mass and volume changes as well. Wet–dry cycling of the boards was analysed as well. Temperature and moisture fluctuations negatively affected particleboard behaviour and properties. Strength dropped up to 50%. Wider cracks in structure of the particleboards were detected by optical microscopy, namely in ITZ (internal transition zone) of cement matrix and spruce chips.
Článek prezentuje výzkum zamšřený na změny vlastností cementotřískových desek způsobené saturací desek vodou po dobu 504 hod. Byly testovány tři varianty desek ve stáří 18 měsíců. První sada desek je referenční, tj. standardně průmyslově vyráběná spol. CIDEM Hranice, a.s. (CP-R). Ostatní dvě sady jsou modifikované vedlejšími produkty z výroby cementotřískových desek - prachem (CP-D) a částicovou směsí (CP-P). Byly testovány změny rozměrů, objemu a hmotnosti desek. Vliv vlhkosti na mateirálové vlastnosti desek byl rovněž zkoumán. Byly sledovány změny strukutry optickým mikroskopem při ponoření desek do vody. Bylo potvrzeno rozdílné chování desek v závislosti na složení desek. Byly prokázány diference v dynamice změn hodnocených parametrů. Desky modifikovaného složení jsou náchylnější k rozměrovým a objemovým změnám, ovšem vyhoví požadavkům technických norem. Mechanické vlastnosti desek nebyly negativně ovlivněny. Objemové i hmotnostní změny probíhají nejvýrazněji v časovém intervalu do cca 24 hod. Trhliny a dutiny v oblasti dřevěných třísek jsou při kontaktu desek s vodou postupně vyplňovány bobtnajícími třískami. Optickým mikroskopem bylo potvrzeno, že toto nastává přibližně do 3 až 5 minut od ponoření do vody. V rozmezí 24 – 96 hod již rychlost zaplňování dutin a pórů v deskách klesá. Dynamika změn objemu a hmotnosti je odlišná. Bylo také analyzováno cyklické střídání vlhkého a suchého prostředí. Teplotní a vlhkostí výkyvy negativně ovlivnily chování desek a jejich vlastnosti. Pevnost poklesla až o 50 %. Optickými mikroskopem byly identifikování širší trhliny ve struktuře takto zatěžovaných desek, zejména pak v ITZ (interfaciální tranzitní zóně) cementové matrice a smrkových třísek.
Description
Citation
JOURNAL OF WOOD SCIENCE. 2021, vol. 67, issue 1, p. 1-18.
https://jwoodscience.springeropen.com/articles/10.1186/s10086-021-02008-z
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO