Chemically resistant polymeric jointing grout with environmental impact

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-07-19
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
This paper deals with the study of the chemical resistance of polymeric jointing grouts intended for thejointing of elements that are permanently stressed by an aggressive chemical environment, such as ele-ments made of cast basalt, placed in the concrete structures of sewerages. The paper researches threetypes of epoxy jointing grouts designed for conditions where there is a chemically aggressive environ-ment. The optimal amount of hazardous waste (end product and cement bypass dusts) was incorporatedin the developed jointing grouts. As part of chemical resistance monitoring, changes in selected physicaland mechanical properties of jointing grouts were monitored and evaluated, including microstructuremonitoring after chemical stress. The scanning electron microscopy (SEM) was used for the explanationof bonding effects of the polymer matrix with the filler It was found that the use of hazardous waste ishighly effective in polymeric grouts with high chemical resistance; there was no noticeable reduction inthe chemical resistance of these jointing grouts compared to the reference grouts.
Článek se zabývá studiem chemické odolnosti polymerních spárovacích hmot určených pro spárování prvků, které jsou trvale namáhány agresivním chemickým prostředím, jako jsou prvky z taveného čediče, umístěné v betonových konstrukcích kanalizací. V článku se řeší tři typy epoxidových spárovacích malt určených do podmínek, kde je chemicky agresivní prostředí. Do vyvinutých spárovacích malt bylo zapracováno optimální množství nebezpečného odpadu (cementářské odprašky a end produkt). V rámci monitorování chemické odolnosti byly sledovány a hodnoceny změny ve vybraných fyzikálních a mechanických vlastnostech spárovacích malt, včetně monitorování mikrostruktury po chemickém namáhání. Pro vysvětlení vazebných účinků polymerní matrice na plnivo byla použita skenovací elektronová mikroskopie (SEM). Bylo zjištěno, že použití nebezpečného odpadu je vysoce účinné v polymerních spárovacích hmotách s vysokou chemickou odolností; nedošlo k znatelnému snížení chemické odolnosti těchto spárovacích spár ve srovnání s referenčními spárovacími hmotami.
Description
Citation
Construction and building materials. 2021, vol. 292, issue 1, p. 1-20.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061821012149
Document type
Peer-reviewed
Document version
Accepted version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO