Indukční průtokoměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou indukčních průtokoměrů, se změřením na zásuvné indukční průtokoměry. Je zde podrobně rozebrán návrh takovéhoto průtokoměru: sonda, elektromagnet, elektrody, buzení a zpracování měřeného signálu. Dále pak měření takto navrženého průtokoměru, naměřené hodnoty, grafy, jejich zpracování a vyhodnocení. Následné měření v kalibrační laboratoři pro upřesnění výsledků, celkové jejich zpracování a vyhodnocení.
This thesis deals with inductive flowmeters, specifically insertion inductive flowmeters. It examines in detail a blueprint of such flowmeter, consisting of probe, electromagnet, electrodes, exciting module and evaluation of signal. Gauging of a flowmeter designed this way, measuring data, charts, evaluation and interpretation. Consequent measurement in a calibration laboratory to elaborate, evaluate and interpret the results.
Description
Citation
DOHNAL, Z. Indukční průtokoměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Student obhájil diplomovou práci. Student odpověděl na položené otázky oponenta a na otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO