Methods of Experimental Investigation of Cavitation in a Convergent - Divergent Nozzle of Rectangular Cross Section

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-08-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
De Gruyter Open
Altmetrics
Abstract
Cavitation is a phenomenon with both positive and negative effects and with dynamic manifestations in hydraulic, food, chemical and other machinery. This article deals with the detection and dynamic behavior of cavitation clouds in water flows through a rectangular cross-section convergent-divergent nozzle. Cavitation was measured by methods applicable in engineering practice. Pressure, flow rate, noise, vibration, and amount of air dissolved in the liquid were measured and cavitation region was recorded with a high-speed camera. Evaluation of acquired images in connection with measured pressure pulsations and mechanical vibrations was performed with the use of the FFT method. In certain cases, dimensionless parameters were used to generalize the measurements. The results will be used to specify multiphase mathematical cavitation model parameters.
Kavitace je jev s pozitivními i negativními účinky v hydraulickém, potravinářském, chemickém a dalším průmyslu. Tento článek je zaměřen na detekci a dynamické vlastnosti kavitačního mraku ve vodě proudící skrz obdélníkovou konvergentní-divergentní dýzu. Kavitace byla měřena metodami aplikovatelnými v praxi. Tlak, průtok, hluk, vibrace a množství rozpuštěného vzduchu ve vodě byly měřeny splečně s obrazovým zaznamenávání kavitačního mraku pomocí vysokorychlostní kamery. Nasbírané snímky byly vyhodnoceny synchronně s měřením tlakových a mechanických pulzací pomocí metody FFT. Výsledky byly přepočteny na bezrozměrné veličiny a budou využit pro specifikaci parametrů matematického modelu kavitace.
Description
Citation
Measurement Science Review. 2016, vol. 16, issue 4, p. 197-204.
https://www.sciendo.com/article/10.1515/msr-2016-0024
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO