Study of the Use of Vacuum Insulation as Integrated Thermal Insulation in Ceramic Masonry Blocks

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-08-03
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
Vacuum insulation panels (VIP) are thermal insulation materials with very low thermal conductivity. VIPs are commonly used in a broad spectrum of technical fields; however, they only see a small-scale application in civil engineering. The reason is mainly their high price and difficulty of installation. VIPs are very vulnerable to mechanical damage, which typically causes the loss of their thermal insulation properties. This paper deals with the possibility of effective incorporation of these insulation materials into masonry blocks designed for exterior walls, where VIPs become integrated insulation. This application minimises the hazard of mechanical damage provided the insulation is placed in the block correctly. In this paper, four kinds of materials, applicable as the core of VIPs, are compared. This is a standard mineral wool, commercial VIP based on pyrogenic silica and two experimental types of VIPs based on cotton. Four application possibilities were proposed and thermal properties of individual variants were compared.
Vakuové izolační panely (VIP) jsou tepelně izolační materiály s velmi nízkou tepelnou vodivostí. VIP se běžně používají v širokém spektru technických oborů; Nicméně vidí jen drobné aplikace ve stavebnictví. Důvodem je především jejich vysoká cena a náročnost instalace. VIP jsou velmi náchylné k mechanickému poškození, které obvykle způsobuje ztrátu jejich tepelně izolační vlastnosti. Tento článek se zabývá možností účinné začlenění těchto izolačních materiálů do zdicích určené pro vnější stěny, kde se stát VIP integrovaná izolace. Tato aplikace minimalizuje nebezpečí mechanického poškození předpokladu izolace je správně umístěn v bloku. V clánku čtyři druhy materiálů, použitelné jako jádro VIP, porovnání. To je standardní polystyren, komerční VIP na základě pyrogenní oxid křemičitý a dva experimentální typy VIP založené na bavlnu. Čtyři možnosti aplikace byla navržena a tepelných vlastností jednotlivých variant byly porovnány.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2016, vol. 151, issue 1, p. 206-213.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816317799
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO