Experimental evaluation of WEDM machined surface waviness

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-11-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Czech Technical University in Prague
Altmetrics
Abstract
Wire Electrical Discharge Machining (WEDM) an unconventional machining technology which has become indispensable in many industries. The typical morphology of a surface machined using the electrical discharge technology is characterized with a large number of craters caused by electro-spark discharges produced during the machining process. The study deals with an evaluation of the machine parameter setting on the profile parameters of surface waviness on samples made of two metal materials Al 99.5 and Ti-6Al-4V. Attention was also paid to an evaluation of the surface morphology using 3D colour filtered and non-filtered images.
Elektroerozivní drátové řezání (WEDM) je nekonvenční technologie obrábění, která se stala v mnoha oblastech průmyslu nepostradatelnou. Typická morfologie elektroerozivně obrobeného povrchu se vyznačuje velkým množstvím kráterů způsobených elektrojiskrovými výboji vznikajících v průběhu řezného procesu. Studie se zabývá vyhodnocením vlivu nastavení parametrů stroje na profilových parametrech vlnitosti povrchu na vzorcích vyrobených ze dvou kovových materiálů Al 99.5 a Ti-6Al-4V. Pozornost byla věnována i vyhodnocení morfologie povrchu pomocí 3D barevně filtrovaných i nefiltrovaných snímků.
Description
Citation
Acta Polytechnica (on-line). 2016, vol. 56, issue 5, p. 360-366.
https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/article/view/3408
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO