Analysis of Intensively Blasted Electric Arc Burning in the Arc Heater's Anode Channel

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-10-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Czech Technical University in Prague
Altmetrics
Abstract
The paper deals with the description of the intensively blasted electric arc burning in Ar in the anode channel of the arc heater operated under various conditions. Directly measured experimental data (current, voltage, gas flow rate, power loss) characterize the operation of the device as a whole but important parameters describing the electric arc inside (its geometry, temperature and voltage distribution) must be revealed using a mathematical model of the arc. An updated version of the model is introduced and used for analysis of two exemplary sets of measured data. The results are given in figures and commented.
Článek se zabývá popisem intenzivně ofukovaného elektrického oblouku hořícího v Ar v anodovém kanálu plazmatronu provozovaného za různých podmínek. Přímo měřené experimentální údaje (proud, napětí, průtok plynu, výkonové ztráty ) charakterizují provoz zařízení jako celku, ale důležité parametry popisující elektrický oblouk uvnitř (jeho geometrie, rozložení teploty a napětí), musí být nalezeny pomocí matematického modelu oblouku. Aktualizovaná verze modelu je představena a použita k analýze dvou sad naměřených údajů jako příklad. Výsledky jsou uvedeny v grafech a komentovány.
Description
Citation
Acta Polytechnica. 2016, vol. 56, issue 5, p. 395-401.
https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/article/view/3555
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO