2011

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 330
 • Item
  Posouzení podniku na základě účetní závěrky
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kobida, Mário; Fedorová, Anna; Rajchlová, Jaroslava
  Cílem bakalářské práce je posouzení společnosti na základě účetní závěrky. Bakalářská práce je rozdělená na dvě části. První část je zaměřená na výtah legislativních norem a předpisů souvisejících s danou problematikou a na teoretické shromažďování poznatků o účetní závěrce. Druhá část je aplikační částí na konkrétní vybranou společnost.
 • Item
  Demografická analýza města Trutnov pomocí časových řad
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kramáreková, Zuzana; Kropáč, Jiří; Klenovský, Petr
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou vybraných demografických údajov mesta Trutnov. Skúma priebeh ukazovateľov pomocou metódy časových rád, ich charakteristík a poskytuje pre ne teoretické východiská.
 • Item
  Analýza podnikatelského prostředí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Stískalová, Radka; Breinek, Pavel; Kubajura, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou podnikatelského prostředí firmy ALBO okna – dveře, s.r.o.. Pomocí SWOT analýzy, pasportizace a Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil bude provedena analýza podnikatelského prostředí, ve kterém se firma nachází. Práce rovněž obsahuje zhodnocení příležitostí a rizik plynoucích z daného podnikatelského prostředí.
 • Item
  Návrh elektronického obchodu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Ševčík, Jakub; Dvořák, Jiří; Dvořák,, Jiří
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh elektronického obchodu pro firmu B&Ch music s.r.o. Obsahuje analýzu elektronického obchodování, analýzu firmy a potřeb firmy, a následně návrh elektronického obchodu.
 • Item
  Podnikatelský záměr
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Bohatová, Kristýna; Rompotl, Jaroslav; Novák, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem. Cílem této práce je sestavení 3 návrhů, díky kterým by firma Camaieu mohla na trhu lépe obstát, snížit náklady a především zvýšit zisk. Teoretická část je zaměřená na samotný podnikatelský záměr, nejčastější chyby při podnikání, subjekty trhu a také na cíle podniku. V praktické části najdeme konkrétní návrhy.