2008

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Studentské bydlení
    (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Suchánek, Michal; Pelčák, Petr; Wahla, Ivan
    Vnútorná organizácia Dispozícia typického podlažia je rozčlenená na 3 časti. V dvoch krajných častiach je „free plan“ usporiadanie vhodné pre extrovertné typy osobností. Jednotlivé izby ( 1 a 2 lôžkové) ústia do univerzálneho a v pravom slova konvivialneho priestou, ktorý svojou dimenziou a dynamickým usporiadaním a flexibilným zariadením funguje ako velká obývacia izba. Umožnuje rôzne aktivity od osláv, športu až po štúdium. V koncových polohách, orientované do nového námestia a do Bratislavskej ul., sú umiestnené uzavreté miestnosti určené pre náročnejšie aktivity, (tančiaren, hudobné štúdio, posilovna...) V strednej časti sú navrhnuté 2 typy mezonetového bývania pre študentov. Tie vytvárajú čiastočne autonómne priestory pre skupinu 5-10 ludí, s vlastními spoločenskými priestormi, kúpelňami určenými len pre danú skupinu. V častiach s komunikačnou chodbou je možné „odobrať“ miestnosť, ktorá by potom fungovala ako klasická hotelová izba pre 1 až 2 ludí, s vlastným príslušenstovm, prístpná z chodby. Na 1 NP sú umiestnené komerčné prevádzky, prenajímatelné priestory, gastronomické zariadenia, administratíva studentského bydlení a jazyková škola. Vstupy do jednotlivých prevádzok sú z ulice Ponávka. Jednotlivé prevádzky sú navrhnuté tak aby akcentovali význam a atraktivitu príslušných urbanistických priestorov – nárožie, ulica, námestie... Vjazd do dvora je umiestnený z ulice Bratislavská. Požiarna ochrana Objekt je riešený tak aby vyhovoval príslušným bezpečnostno požiarnym predpisom. Dve únikové cesty typu A ústia do vožného priestoru. Celé podlažie je rozdelené na požiarne úseky tak aby v žiadnom z nich nebolo ubytovných viac ako 24 ludí. Tomu zodpovedajú aj požiadne deliace pásy na fasáde. Z každého miesta je možný únik do CHUC – dĺžka zodpovedá normovým požiadavkám. Výtahy tvoria samostatný požiarny úsek. Mezonetové byty a niektoré spoločenské priestory tvoria maximálne dvoj podlažné úseky, ostatné sú zásadne jednopodlažné. Konštrukcia Nosná konštrukcia budovy je tvorená ako monolitický skelet. V suteréne sú stĺpy v modulovej osnove 8m, stropné dosky cca 200mm ktoré sú nesené prievlakmi, ktoré sú uložené na žel.bet stlpoch. V prízemí sú v pozdlžnych osiach (2,3,4) na stlpoch umiestnené masívne prievlaky ktoré umožnujú zmeniť modul stlpov v horných podlažiach. Stĺpy na 2 – 6 NP sú ocelové v module 6.4 m a stropy sú monolitické bezprievlakové, stropné dosky cca 200 mm hrubé. Deliace a výplnové konštrukcie sú z lahkých tvárnic Ytong 250mm, a sadrokartonové priečky - 125 mm hrubé (vzduchová nepriezvučnost 53 dB). Podlahy sú plávajúce s izoláciou proti kročajovému hluku, v celkovej hr. 125 cm aj s nášlapnými vrstvami. Výplnové konštrukcie, okná a zasklené steny sú hliníkové s prerušovaným tepelným mostom, zasklené bezpečnostným izolačným sklom (dvojsklom, prípadne trojsklom). Obvodový plášt objektu je zateplený (cca 100 mm mineralna vlna). Exterierový obklad je z cemento-vláknitých dosiek (C-fibre), uchytených do hlinikového roštu, s prevetrávanou vzduchovou medzerou 40mm. Konštrukcia strechy je jednopláštová, tepelná izolácia je tvorená cca 200 mm mineralnej vlny. Architektonický výraz pravdivo vyjadruje velmi rôznorodé formy bývania a vnútorného usporiadania priestorov. To je dosiahnuté najmä rôznym rozmiestnením otvorových a okenných konštrukcii a rôznym ustupovaním z priečelia. Pomerne dlhé priečelie do ulice Ponávka je farebne a hmotovo členené na tri časti a piznáva sa tak ku tradičnej uličnej rytmizácii.