Dopis znalkyně RNDr. Milady Ptáčkové ministryni spravedlnosti Mgr. Marii Benešové

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-07
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Vážení čtenáři, zveřejňujeme odpověď na dopis zaslaný ministryni spravedlnosti Mgr. Marii Benešové dne 22. 2. 2021 RNDr. Miladou Ptáčkovou, členkou AZO. Dopis RNDr. Ptáčkové se týkal následujících podnětů: K potřebnosti znalců různých specializací. K požadavkům Zákona na výkon znalecké činnosti. Znalec vychází při zpracování znaleckého posudku z otázek, které mu byly položeny. Požadavky na dobu získání aktivní odborné praxe. Dohled nad znalci. Povinný obsah znaleckého posudku a přílohy znaleckého posudku. K nové výši znalečného, vyúčtování, krácení a pozdním úhradám znalečného. K zavedení pojmu „orgán veřejné moci“. Odpověď je zveřejněna v plném, nekráceném znění.
Description
Keywords
Citation
Soudní inženýrství. 2021. vol. 32, č. 2, s. 45-53. ISSN 1211-443X
www.sinz.cz
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO