Analýza nehod s převrácením vozidel – případová studie

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-07
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
Dopravní nehody, při kterých došlo k převrácení vozidla, mohou představovat problém při analýze nehodového děje, zejména s ohledem na stanovení výchozí rychlosti resp. rychlosti na počátku převracení vozidla. Použití počítačových simulačních programů se s ohledem na charakter těchto nehod a princip funkce (výpočtu) těchto programů nejeví jako optimální. Z tohoto důvodu je vhodné pro stanovení rychlosti vozidla použití empirických vzorců. V tomto článku je na příkladech představena analýza několika dopravních nehod, při kterých došlo k převrácení vozidla, s cílem stanovení výchozí rychlosti na počátku převracení.
Vehicle rollover accidents can be problematic in the accident analysis, especially in determining the initial speed, respectively. speed at the beginning of the vehicle rollover. The use of computer simulation programs does not seem to be optimal regarding the nature of these accidents and the principles of the function (calculation) of these programs. For this reason, it is appropriate to use empirical formulas to determine the speed of the vehicle. In this article, the analysis of several traffic accidents with vehicle rollover is presented on several examples, to determine the initial speed at the beginning of the vehicle roll.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2021. vol. 32, č. 2, s. 14-19. ISSN 1211-443X
www.sinz.cz
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO