2021/2

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Systémy hospodaření s geotechnickým majetkem jako nástroj k ošetření rizik– zkušenosti z výboru pro zemní práce TRB
  (Akademické nakladatelství CERM, 2021-07) Pospíšil, Karel
  Stálý výbor pro zemní práce (AKG50) americké Rady pro dopravní výzkum (TRB – Transport Research Board) se ve své činnosti zabývá celou řadou témat souvisejících s geotechnikou dopravních staveb. Z pohledu rizikového inženýrství v České republice se jeví jako zajímavá problematika implementace rizik do hospodaření s geotechnickým majetkem. V roce 2019 byla zveřejněna zpráva NCHRP 903: Geotechnical Asset Management (GAM) for Transportation Agencies, která obsahuje implementační příručku pro správce silnic a dálnic k začlenění majetku jako jsou zdi, svahy, náspy a podloží do jejich systému hospodaření. Příručka navazuje na předchozí práci uskutečněnou ministerstvy dopravy některých států USA a zahrnuje také zkušenosti z dlouhodobých programů GAM ve Velké Británii. Výbor AKG50 se na workshopu v lednu letošního roku zabýval zkušenostmi vybraných států USA s implementací jejich programů GAM.
 • Item
  Nové předpisy do 12. 6. 2021
  (Akademické nakladatelství CERM, 2021-07) Bradáč, Albert
 • Item
  Neuspořádané vzpomínky ze života emeritního znalce
  (Akademické nakladatelství CERM, 2021-07) Bradáč, Albert
  Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vám po ukončení znalecké činnosti přiblížil střípky ze života člověka, jenž se stal soudním znalcem a vysokoškolským pedagogem, v této profesi se pak snažil být nestranným, objektivním, vyhýbal se politice, která jej ovšem v poslední době díky masmédiím drtí, asi stejně jako Vás. Pokusil jsem se tedy o plánovitě odlehčenou verzi, se střídajícími se zážitky ze života a občasnými rádoby moudry z oblasti znalectví; snad mne nebudete příliš pomlouvat.
 • Item
  Analýza brzdění jízdní soupravy v různých provozních režimech
  (Akademické nakladatelství CERM, 2021-07) Haring, Andrej
  Příspěvek je zaměřený na vyhodnocení měření brzdění jízdní soupravy v přímém směru. Měření bylo prováděno ve třech funkčních režimech brzdové soustavy tažného a přípojného vozidla. Jako první bylo měřeno zpomalení, kdy brzdové systémy tažného a přípojného vozidla byly ve vyhovujícím technickém stavu, následně byla prováděna měření se simulovanými závadami elektronické regulace brzdného účinku a také simulaci mechanického charakteru. Tyto simulované závady charakterizují poměrně širokou škálu závad, vyskytujících se ve znalecké praxi a lze je následně využít kupříkladu při simulaci průběhu nehodového děje s účastí jízdní soupravy. Předmětem příspěvku je vyhodnocení jednoho z nejdůležitějších parametrů, a to podélného zpomalení. Obsahem příspěvku je prezentace konkrétních naměřených hodnot a podrobná analýza zjištěných výsledků.
 • Item
  Znižovanie počtu úmrtí na cestách podľa EÚ
  (Akademické nakladatelství CERM, 2021-07) Hudecová, Vladimíra
  V novembri 2020 ubehlo presne 25 rokov odkedy si celý svet každoročne pripomína pamiatku obetí dopravných nehôd. Hoci patrí znižovanie počtu obetí na cestách medzi jednu z najvýznamnejších priorít politiky EÚ, za posledné tri roky došlo v tejto oblasti len k minimálnemu zlepšeniu. V júni 2019 prijala Európska komisia rámec politiky bezpečnosti cestnej premávky na obdobie 2021–2030 s cieľom naplnenia vízie nulovej úmrtnosti na cestách. Z pohľadu súdneho inžinierstva, ktoré sa venuje analýze príčin, vzniku a priebehu dopravných nehôd možno konštatovať, že politika bezpečnosti na cestách by mala byť už v základe zameraná na redukciu dopravných priestupkov, ktoré môžu pri nekontrolovanom náraste – bez náležitého odhaľovania, vyšetrovania, uloženia a vymožiteľnosti sankcií prerásť v neskoršom štádiu pri „nepoučiteľnom“ páchateľovi až do závažnejších dopravných situácií s fatálnymi následkami. Príspevok sa zaoberá smernicou o cezhraničnej výmene informácií, ktorá sa javí ako účinný nástroj prevencie dopravných priestupkov cezhraničného rozsahu.