Efficient heat-insulating material based on technogenic anhydrite

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-12-04
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IOP Publishing
Altmetrics
Abstract
Physical and mechanical properties of the heat-insulating composition based on high-strength anhydrite binder with expanded perlite sand as a lightweight aggregate have been studied. The study has evaluated the influence of two poring components, air-entraining additives and aluminum powder suspension, on the main characteristics of the composition: the compressive strength of the sample, its average density, thermal conductivity, and water absorption. The studies have shown that adding an air-entraining agent in an amount of 1.2% by the weight of dry fluoroanhydrite significantly influenced the decrease in the average density (up to 37%) of the material. The developed composition with a lightweight aggregate based on expanded perlite sand and an air-entraining additive can be used in construction as an efficient heat-insulating material, including for filling cavity walls during frame construction
Byly studovány fyzikální a mechanické vlastnosti tepelně izolační skladby na bázi vysoce pevného anhydritového pojiva s expandovaným perlitovým pískem jako lehkým kamenivem. Studie hodnotila vliv dvou pórovitých složek, provzdušňovací přísady a suspenze hliníkového prášku na hlavních charakteristiky skladby: pevnost vzorku v tlaku, jeho průměrná hustota, tepelná vodivost a absorpce vody. Studie prokázaly, že přidání provzdušňovací přísady, v podobě suchého fluoranhydrituu v množství 1,2% hmotnostního, významně ovlivnilo pokles průměrné hustoty (až do 37%) materiálu. Vyvinutá kompozice s lehkým kamenivem na bázi expandovaného perlitového písku a provzdušňujíci přísady může být použita ve stavebnictví jako účinný tepelně izolační materiál, včetně hmoty pro vyplnění stěn dutin během konstrukce rámu.
Description
Citation
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, vol. 660, issue 012052, p. 52-59.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/660/1/012052/pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO