The design of a device for testing the tribological properties of knee endoprostheses

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-09-18
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UJEP
Altmetrics
Abstract
The presented paper deals with the design of a knee simulator that uses pin-on-ball configuration, ie cartilage and CoCrMo head. The translational motion consists of the cartilage and the rotating head when the load of the articulating pair is derived. The simulator meets the predetermined kinematic conditions according to the ISO 14243-3 standard, including dynamic loading.
Předložený příspěvek se zabývá návrhem kolenního simulátoru, který využívá konfigutaci pin-on-ball, tedy chrupavku a CoCrMo hlavici. Translační pohyb tvoří chrupavka a rotační hlavice při vyvození zatížení artikulující dvojice. Simulátor splňuje předem stanovené kinematické podmínky dle normy ISO 14243-3 včetně dynamického zatěžování.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Citace PRO