Comparison of mechanical properties of geopolymers from different raw materials with the addition of waste glass

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-09-20
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická universita Košice
Altmetrics
Abstract
The combustion of fossil fuels results in creating a lot of solid wastes such as fly ash and slag. However, these environmentally unfriendly materials can be used as a raw material for alkali activation – geopolymerization. Although these wastes have been successfully used in industrial production for several decades, its use does not achieve the level of its potential. Today, to achieve a sustainable construction industry, alternative cement has been extensively investigated. Geopolymer (GP) is a kind of material that is obtained from the alkaline activator, and it can be produced from industrial wastes or by-products. The aim of this work was to describe the improvement of mechanical properties of alkali-activated binders – geopolymers made of fly ash and blast furnace slag. The effect of the addition of waste glass in three different values feed into fly ash or GGBFS, and its impact on mechanical properties (compressive and flexural strengths) of geopolymers was examined. The highest value of compressive strength was achieved with 20% waste glass addition to a fly ash sample on 90th day 58,9 MPa. The waste glass was added in the form of broken and crushed glass particles.
Při spalování fosilních paliv vzniká velké množství pevných odpadů, jako je popílek a struska. Tyto ekologicky nešetrné materiály však lze využít jako surovinu pro alkalickou aktivaci - geopolymeraci. Přestože se tyto odpady již několik desetiletí úspěšně používají v průmyslové výrobě, jejich využití nedosahuje úrovně svého potenciálu. V současné době se v zájmu dosažení udržitelného stavebnictví intenzivně zkoumají alternativní cementy. Geopolymer (GP) je druh materiálu, který se získává z alkalického aktivátoru a lze jej vyrábět z průmyslových odpadů nebo vedlejších produktů. Cílem této práce bylo popsat zlepšení mechanických vlastností alkalicky aktivovaných pojiv - geopolymerů vyrobených z popílku a vysokopecní strusky. Byl zkoumán vliv přídavku odpadního skla ve třech různých hodnotách přídavku do popílku nebo GGBFS a jeho vliv na mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku a ohybu) geopolymerů. Nejvyšší hodnoty pevnosti v tlaku bylo dosaženo při přídavku 20 % odpadního skla do vzorku popílku 90. den 58,9 MPa. Odpadní sklo bylo přidáno ve formě rozbitých a rozdrcených skleněných částic.
Description
Citation
Acta Montanistica Slovaca. 2021, vol. 26, issue 2, p. 252-261.
https://actamont.tuke.sk/pdf/2021/n2/6marcin.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO