Akcelerace výpočtu stínů a osvětlení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je prezentovat metody pro akceleraci výpočtů stínů a osvětlení.  Práce se zabývá akcelerací na vzorek přesných stínů pomocí stínových těles na různých platformách. Obsahem práce je také zvýšení přesnosti stínových map a zvýšení přesnosti osvětlování scény s mnoha světly.
The goal of the thesis is to present methods for acceleration of shadows and lighting. The main focus of the thesis is an acceleration of per-sample precise shadows using shadow volumes on different platforms. Other parts of this thesis also describe methods for increasing the precision of shadow map based methods and lighting.
Description
Citation
MILET, T. Akcelerace výpočtu stínů a osvětlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Výpočetní technika a informatika
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Bittner, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. (člen)
Date of acceptance
2021-09-16
Defence
Student přednesl cíle a výsledky, kterých v rámci řešení disertační práce dosáhl. V rozpravě student odpověděl na otázky komise a oponentů. Komise se v závěru usnesla většinou hlasů, že student splnil podmínky pro udělení akademického titulu doktor.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO