Aplikace dvoudimenzionálních vrstev dichalkogenidů přechodových kovů v plazmonice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Dvourozměrné vrstvy dichalkogenidů přechodových kovů jsou materiály zajímavé svými vlastnostmi, jako je například výskyt excitonů ve viditelné a infračervené oblasti stabilních za pokojových teplot. V kombinaci s plazmonickými nanostrukturami dochází k zesílení jejich fotoluminiscenece, absorpce apod., což lze využít v mnohých aplikacích. V této bakalářské práci jsou nejprve shrnuty základní pojmy a principy související s dichalkogenidy přechodových kovů a s hybridními plazmon-excitonovými systémy. Dále je v teoretické části uvedeno několik příkladů využití těchto systémů. Praktická část je zaměřena na simulaci a optimalizaci dvou různých plazmon-excitonových systémů s využitím monovrstev sulfidu molybdeničitého a sulfidu wolframičitého.
Two-dimensional layers of transition metal dichalcogenides are materials with some very intriguing properties, such as the existence of room-temperature stable excitons in visible and near-IR spectrum. Their integration into plasmonic systems allows enhancement of their photoluminescence, absorption, etc., which can be used in various applications. This thesis begins with an overview of the basic terminology and fundametal principles behind these materials and hybrid systems. The theoretical part then focuses on some plasmon-excitonic system examples. Practical part of this thesis is aimed at simulating and optimizing two different plasmon-excitonic systems using monolayer molybdenum disulphide and tungsten disulphide.
Description
Citation
KOCOURKOVÁ, M. Aplikace dvoudimenzionálních vrstev dichalkogenidů přechodových kovů v plazmonice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2021-09-08
Defence
Po otázkách oponenta bylo diskutováno: Dielektrická funkce. Studentka na otázky odpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO