Influence of landscape retention capacity upon flood processes in Jičínka river basin

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-05-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Mendel University Press
Altmetrics
Abstract
This paper describes the retention capacity of the river basin and its course during a flash flood. Retention capacity of the river basin was measured of balancing of precipitation fallen in the river basin and discharges in the final profile. For determine the retention characteristics of the river basin was used method, which balances precipitation and runoff in the time step. The method is based on the theory of separation of components of runoff and also used the analogy with transformation of the flood discharge through a reservoir.
Tento článek popisuje retenční schopnosti povodí a jeho průběhu v průběhu povodně. Retenční schopnost povodí byla měřena na základě srážek spadlých v povodí a průtoků v závěrovém profilu. Pro určení retenčních charakteristik povodí byla použita metoda, která uvažuje srážky a odtoky v časovém kroku. Metoda je založena na teorii oddělení složek odtoku, a také použítím analogie s transformaci povodňových průtoků nádrží.
Description
Citation
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2014, vol. 62, issue 1, p. 191-199.
https://acta.mendelu.cz/62/1/0191/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO