Review of Pressurized Vessel Structural Design – An Assessment of Total Life

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-08-18
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Trans Tech Publications
Altmetrics
Abstract
The paper discusses life prediction of pressurized cylindrical container because of its dangerous failure during usage. The fatigue of material and crack propagation were obvious from the fracture surface. Crack initiation was located in the notch root of the thread. Our goal was to review the vessel structural design based on its technical documentation. Two approaches for estimating the crack initiation period were used. As input parameters, stress strain relations in the notch were obtained from FEM analysis, done in ANSYS Workbench. The first approach makes use of Neubers rule based on elastic-plastic shakedown and cyclic stressstrain curve. The second concept (which is described in ČSN EN 13445-3 or AD 2000 Mekblatt S2 respectively) uses elastic shakedown. Included stress-life curves leads to the number of cycles to crack initiation. Finally the subcritical crack growth period and final fracture were estimated = the total life was evaluated.
Článek prezentuje odhad životnosti tlakové válcové nádoby v důsledku její havárie při provozu. Únava materiálu a šíření únavové trhliny bylo zřejmé z lomových ploch. Iniciace trhliny byla lokalizována ve vrubu závitu. Naším cílem bylo posoudit konstrukční návrh vzhledem k doložené technické dokumentaci. K odhadu počtů cyklů do iniciace trhliny byly použity dva přístupy. Vstupními parametry jsou deformačně napěťové stavy v kořeni vrubu a jsou získány metodou konečných prvků v programu ANSYS Workbench. První přístup využívá Neuberovo pravidlo na základě elasto-plastického přizpůsobení (elastic-plastic shakedown) a cyklické deformační křivky. Druhý přístup odpovídá metodice prezentované v normě AD Mekblatt S2 (obdobná norma ČSN EN 13445-3 se liší pouze v detailech), která využívá elastického přízpůsobení (nebo zjednodušeného elasto-plastického přizpůsobeni) a udává patřičné křivky životnosti. V závěru je doplněn odhad subkritického růstu trhliny, který udává s předešlými výsledky celkovou dobu života posuzované tlakové nádoby.
Description
Citation
Applied Mechanics and Materials. 2014, vol. 624, issue 218, p. 218-222.
https://www.scientific.net/AMM.624.218
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO