Development and Changes in Characteristics of Infiltration and Retention Facilities for Transport Infrastructure and Paved Area Surface Run-off Treatment

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-12-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Palacký University in Olomouc
Altmetrics
Abstract
The paper presents the results of water quality monitoring of road and parking surface run-off, which was done in the city of Brno in 2008-2009 and 2013-2014. The main results of the effectiveness of retention and infiltration facility treatment for PAH, petroleum substances, chlorides and selected heavy metals are presented, too. The system of facilities was built for a parking place located in Brno-Bohunice (Masaryk University campus). A retention basin was built near a shopping centre in Brno. The results of analyses and field measurements allow for comparing the evolution and changes of the filtration media characteristics, treatment effectiveness and changes in pollution. The aim of the evaluation is to provide information for the proper maintenance of retention, infiltration and treatment facilities for the surface run-off source of pollution of water bodies.
Příspěvek prezentuje výsledky sledování jakosti vod z povrchový odtoků silnic a parkovacích ploch, který se prováděl v Brně v letech 2008-2009 a 2013-2014. Mezi hlavní výsledky účinnosti retenční a infiltrační zařízení patří sledované ropné látky, chloridy a vybrané těžké kovy. Pozorovací zařízení bylo postaveno na parkovací ploše se nachází v Brně-Bohunicích (univerzitní kampus Masarykovy univerzity). Retenční nádrž byla postavena v blízkosti nákupního centra v Brně. Výsledky analýz a měření v terénu umožňují srovnání vývoje a změn charakteristik filtračních materiálů, účinnosti zařízení a změny znečištění. Cílem hodnocení je poskytnout informace pro správnou údržbu retenčních, infiltračních a čistících zařízení pro povrchové odtoky do vodních útvarů.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO