Reasons for IPO Implementation: Empirical Evidence from the Polish Capital Market

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-08-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Kaunas University of Technology
Altmetrics
Abstract
This paper examines determinants influencing the decision to go public by enterprises under the conditions in force on the Polish capital market. The intent of this research required to collect primary data. The sample has been divided into two groups. The first group consisted of the entities that have previously executed an initial public offering (IPO), the second one included the entities that considered doing so in the past or are IPO candidates. The survey results can be summarized as follows. First, raising external capital as a reason for IPO received a strong support from the respondents of both groups of companies. Next, more than 50 % of respondents in each group believe that IPO will have a positive effect on its image and publicity. Most of the respondents also believe that IPO will improve the company valuation, strengthen the management's bargaining position in negotiations with providers of external capital, and increase the attractiveness of the company as an employer. Thirdly, the respondents do not see debt reduction as a reason to go public. Low level of support was given to other reasons, which include withdrawal from the venture capital fund, diversification of the existing shareholders' portfolios, and solution to the succession problem. The results of this survey made it possible to formulate new insights as contributions towards a better understanding of corporate financing strategies under the specific conditions of the CEE region.
Článek se zabývá studiem důvodů ovlivňujících rozhodování podniků uskutečnit IPO v podmínkách polského kapitálového trhu. Dosažení výzkumného cíle předpokládalo sběr primárních dat. Výzkumný vzorek podniků je rozdělen do dvou skupin. První z nich zahrnuje podniky, které IPO uskutečnily, druhá pak subjekty, které o IPO v minulosti uvažovaly, případně jsou ve vztahu k prvotní emisi vhodnými kandidáty. Výsledky výzkumu lze shrnout následovně. Zaprvé, získání externího financování je nejvýznamnějším důvodem pro emisi v obou skupinách respondentů. Více než 50 % respondentů rovněž sdílí názor, že IPO bude mít pozitivní efekt na jejich image a publicitu. Zadruhé, většina respondentů rovněž očekává, že IPO zvýší hodnotu podniku, posílí vyjednávací pozici managementu vůči poskytovatelům externího kapitálu a v neposlední řadě pozitivně ovlivní atraktivnost podniku coby zaměstnavatele. Zatřetí, respondenti nespatřují v možném snížení zadluženosti důvod pro uskutečnění IPO. Nízká míra významnosti se dotýká rovněž ostatních důvodů, jakými jsou exit venture kapitálového investora, diverzifikace stávajícího majetkového portfolia akcionářů, nebo řešení problému nástupnictví. Výsledky výzkumu umožňují lépe pochopit strategii podnikového financování ve specifických podmínkách regionu střední a východní Evropy.
Description
Citation
Engineering Economics. 2014, vol. 25, issue 3, p. 294-301.
https://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/3529
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO