Elementární architektura / Škola architektury pro generaci Z

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Ve své diplomové práci se zabývám koncenptem nového typu studentského bydlení. Současné vysokoškolské koleje neodpovídají nárokům „mladých dospělých“, proto jsem se rozhodl tento problém nastínit a navrhnout řešení.
In my diploma thesis am focusing on a concept of novel sutdent housing, as current dormitories do not respect recuirements of young adults. That is why I have decided to bring up the issue, and to propose a possible solution.
Description
Citation
ŠAŠEK, O. Elementární architektura / Škola architektury pro generaci Z [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Marek Štěpán (předseda) mgr inź. arch Szymon Rozwalka (člen) Ing. arch. Martin Doležel (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-30
Defence
Student reagoval na otázky oponenta. Konstrukční řešení - schéma prezentováno. TZB vysvětleno. Vnímání architektury - fasády? (kari síť) - zábavnější. Nesoulad půdorysů a pohledů - chyby v zobrazení. Důvod barevných pruhů na fasádě? - akustické panely - z hliníku? volná fasáda na umělecké ztvárnění Kompozice fasád? - návaznost na sousední domy Funkce vnitrobloku? - poloveřejný prostor - charakter parku? - upozornění na kolizi pěší a automobilové dopravy - úprava povrchů? Umístění techn. místnosti? - v přízemí Dimenze konstrukčních prvků? - chybný tvar průvlaků Založení? - upozornění na nutnost pilotů Dopravní řešení? - nepodložené územní studií, zhoršení pěšího provozu, bonus?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO