Flow structure in front of the broad-crested weir

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-11-18
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
The paper deals with research focused on description of flow structure in front of broad-crested weir. Based on experimental measurement, the flow structure in front of the weir (the recirculation zone of flow and tornado vortices) and flow structure on the weir crest has been described. The determined flow character has been simulated using numerical model and based on comparing results the suitable model of turbulence has been recommended.
Příspěvek se zabývá výzkumem zaměřeným na popis struktury proudu před přelivem se širokou korunou. Popisuje strukturu proudu před přelivem (recirkulační oblast proudu a tornádové víry) a na koruně přelivu. Struktura proudu byla simulována numerickým modelem a na základě porovnání výsledků byl doporučen vhodný model turbulence.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO