2012

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 466
 • Item
  Možnosti zvýšení dodávek elektrické energie z Jaderné elektrárny Dukovany
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Veselý, Jakub; Raček, Jiří; Petz, Petr
  Obsahem práce je popis probíhajících možností zvýšení dodávek elektrické energie z Jaderné elektrárny Dukovany a kontrola výběru nového koncového jímače tepla systému technické vody důležité v Jaderné elektrárně Dukovany. V první části práce je nastíněn stručný přehled jaderných elektráren v České republice a ve světě, v dalších kapitolách je popsán projekt zabývající se zvyšováním výkonu Jaderné elektrárny Dukovany – projekt Bezpečně 16 Tera EDU [16] a jeho součásti – podprojekt Využití projektových rezerv [19] a podprojekt s cílem zkrácení odstávek pro výměnu paliva. V poslední kapitole je provedena kontrola výběru nového koncového jímače tepla – ventilátorové věže – pro případ ztráty stávajících chladicích věží vlivem extrémního větru.
 • Item
  Elektromagnetický pohon jednoduchých objektů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Kolek, Andrej; Hadinec, Michal; Drexler, Petr
  Hlavným cieľom tejto práce je zoznámiť sa s princípom pohybu veľmi malých telies pomocou elektromagnetickej sily. V prvej časti sa zoznámime s teóriou elektromagnetizmu a v druhej časti sa zameriame na už fungujúce zariadenie, tzv. coil-gun. Dopodrobna sa v tejto práci nachádza rozobratý návrh, následná konštrukcia a výsledky z merania tohto zariadenia.
 • Item
  Zabezpečovací systém RD - napájecí zdroj pro základní desku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Peša, Ondřej; Fiedler, Petr; Štohl, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá požadavky na napájení zabezpečovacích systému a obsahuje seznámení se s problematikou nabíjení olověných akumulátorů a s vysvětlením základního principu činnosti snižujícího spínaného zdroje. Hlavním cílem práce bylo navrhnout a realizovat funkční vzorek napájecího zdroje s olověným akumulátorem. Napájecí zdroj obsahuje nabíječku a obvod, který při výpadku síťového napájení připojí záložní zdroj. Záložní zdroj je za normálního provozu kontinuálně nabíjen. Návrh byl zpracován v programu pro návrh desek plošných spojů Eagle 6.1.0. Funkční vzorek byl realizován na jednostranné desce plošných spojů, který je spolu s akumulátorem a transformátorem uložen v krabicovém boxu.
 • Item
  Analýza chůze
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Hudec, Jiří; Sekora, Jiří; Čmiel, Vratislav
  Bakalářská práce se zabývá analýzou lidské chůze pomocí kamerového systému Vicon. V prvních dvou kapitolách jsou diskutovány základní pojmy pro analýzu chůze spolu s principem metody pro její analýzu. Dále je diskutováno vhodné rozmístění kamer v laboratoři a způsob rozmístění markerů na těle pacienta. Ve druhé kapitole je dále popsána synchronizace kamer a formát datového souboru CSV. Ve třetí kapitole popisuji realizaci algoritmů a uživatelského software v programu Matlab pro čtyři vytvořené analýzy. A v poslední čtvrté kapitole diskutuji výsledky anonymizovaných dat spolu se srovnáním vytvořených analýz s analýzami z laboratoře chůze.
 • Item
  Luxmetr
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Hrbáček, Michal; Rozman, Jiří; Čížek, Martin
  V této práci se seznámíme se základy světelné techniky a metodami měření intenzit osvětlení. Je zde také uvedená metoda měření pracovních osvětlení a hygienické limity v této oblasti. V další části bude systémový návrh luxmetru s minimálním rozsahem měření 20 – 1000 lx. Práce bude obsahovat celkové schéma zapojení, výkres plošného spoje a soupis součástek