2007

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 343
 • Item
  Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Bašo, Pavel; Bartoš, Vojtěch; Skácel, Milan
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního zdraví společnosti. Na základě vybraných výpočetních metod finanční analýzy se testuje finanční zdraví společnosti a předkládá možné návrhy na opatření vedoucí ke zlepšení ekonomického a finančního řízení podniku a navrhuje další strategii společnosti.
 • Item
  Finanční analýza v podmínkách vybrané firmy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Balcarová, Lucie; Hanušová, Helena; Ševčák, Pavel
  „Finanční analýza v podmínkách vybrané firmy“ KTN, spol. s r.o. je provedena za období 2003 až 2005 na základě vybraných metod finanční analýzy. Práce bsahuje interpretace zjištěných výsledků a návrhy možných opatření ke zlepšení celkové finanční situace firmy do budoucna.
 • Item
  Modernizace IT ve firmě
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kremláček, Petr; Kříž, Jiří; Komárek, Jan
  Tato práce by se měla zabývat problematikou IT v prostředí firmy. Bude se zabývat otázkami zda a v jaké míře firma využívá IT ke svojí činnosti a také různými možnostmi na zlepšení ve vybavení a využívání IT v rámci dané firmy.
 • Item
  Podnikatelský záměr
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Menšík, Pavel; Mandelík, Petr; Stochleba, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na využití nepotřebných kancelářských budov v centru města Brna , jejich možnou adaptací s následným využitím pro poskytování ubytovacích služeb v nižší cenové úrovni. Záměr se zabývá výběrem strategického objektu pro daný podnikatelský plán spolu s předpokládanými legislativními ,technickými a ekonomickými hledisky . Návrh řeší možné klady a zápory projektu spolu s předpokládaným ekonomickým přínosem pro možného investora.
 • Item
  Návrh e-obchodu pro specializovanou prodejnu MAX
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kovářová, Petra; Dvořák, Jiří; Dvořák,, Jiří
  Vybrala jsem si návrh e-obchodu pro společnost MAX. Jedinou vadou na tomto skvělém podnikání je to, že majitel stále nemá webové stránky. Pokusím se tedy pomocí dotazníků a průzkumu trhu zjistit, zda by krok na e-obchod byl pro majitele ten správný.