Analysis of Behaviour of Prefabricated Staircases with One-Sided Suspended Stairs

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-07-14
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Faculty of Forestry amd Wood TEchnology, Zagreb University
Altmetrics
Abstract
The article introduces a potentia l use of a combination of the method of numerical modelling and experimental tests for the treatment of the structure of a wooden prefabricated staircase with one-sided suspended stairs. Numerical modelling was used to fi nd critical details, which were experimentally tested on partial models in the scale 1:1. The results of the numerical modelling in combination with experimental testing were used for designing a prototype of a wooden prefabricated staircase with one-sided suspended stairs. The designed prototype of a staircase in two versions was experimentally tested in the scale 1:1 in compliance with Czech design standards ČSN 73 0035, ČSN 73 2030 and ETAG008 – Guideline for European technical approval of prefabricated stair kits in edition January 2002 in terms of ultimate and serviceability state design.
Článek představuje možnosti využití kombinace metody matematického modelování a experimentálních testů pro úpravu konstrukce dřevěného segmentového schodiště s jednostranně zavěšenými stupni. Matematickým modelováním byly jištěny kritické detaily, které byly experimentálně zkoušeny na výsekových modelech v měřítku 1:1. Výsledky matematického modelováním v kombinaci s experimentálním zkoušením byly využity při návrhu prototypu dřevěného segmentového schodiště s jednostranně zavěšenými stupni. Navržený prototyp schodiště ve dvou variantních řešeních byl experimentálně testován v měřítku 1:1 podle ČSN 73 0035, ČSN 73 2030 a ETAG008/2000 z hlediska mezního stavu únosnosti i použitelnosti.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO