Production of Prototype Parts Using Direct Metal Laser Sintering Technology

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-09-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ČVUT
Altmetrics
Abstract
Unconventional methods of modern materials preparation include additive technologies which involve the sintering of powders of different chemical composition, granularity, physical, chemical and other utility properties. The technology called Rapid Prototyping, which uses different technological principles of producing components, belongs to this type of material preparation. The Rapid Prototyping technology facilities use photopolymers, thermoplastics, specially treated paper or metal powders. The advantage is the direct production of metal parts from input data and the fact that there is no need for the production of special tools (moulds, press tools, etc.). Unused powder from sintering technologies is re-used for production 98% of the time, which means that the process is economical, as well as ecological.
K nekonvenčním moderním metodám přípravy materiálů patří zejména tzv. aditivní technologie, které zahrnují slinování prášků různého chemického složení, zrnitosti, fyzikálních, chemických i jiných užitných vlastností. Do této oblasti přípravy materiálů se řadí tzv. technologie Rapid Prototyping (RP), které využívají různých technologických principů ke zhotovení součástí. Podle použité technologie se v zařízeních Rapid Prototyping používají fotopolymery, termoplasty, speciálně upravený papír nebo kovové prášky. Jejich velkou výhodou je přímá výroba kovových dílů ze vstupních dat a dále fakt, že odpadá potřeba výrobního nářadí (forem, lisovacích nástrojů, atd.). U technologie práškového spékání je nespotřebovaný prášek z 98% znovu využíván pro výrobu, tzn. že proces je ekonomický a zároveň ekologický.
Description
Citation
Acta Polytechnica. 2015, vol. 55, issue 4, p. 260-266.
https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/article/view/2493
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO