Changes in the surface layer of rolled bearing steel

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-10-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ČVUT
Altmetrics
Abstract
This paper describes changes observed in bearing steel due to roller burnishing. Hydrostatic roller burnishing was selected as the most suitable method for performing roller burnishing on hardened bearing steel. The hydrostatic roller burnishing operation was applied as an additional operation after standard finishing operations. All tests were performed on samples of 100Cr6 material (EN 10132-4), and changes in the surface layer of the workpiece were then evaluated. Several simulations using finite element methods were used to obtain the best possible default parameters for the tests. The residual stress and the plastic deformation during roller burnishing were major parameters that were tested.
Tento článek popisuje změny pozorované v ložiskové oceli po aplikaci válečkování. Jako nejvhodnější metoda bylo vybráno Hydrostatické válečkování aplikované na kalené ložiskové oceli. Operace válečkování byla použita jako další operace po standardní dokončovací operaci. Všechny testy byly provedeny na vzorcích 100Cr6 materiálu (EN 10132-4), následně byly v povrchové vrstvě obrobku vyhodnoceny změny vlastností. Několik simulaci využívající metod konečných prvků bylo použito k získání co nejlepší výchozích parametrů pro testy. Zbytkové napětí a plastická deformace po válečkování byly hlavními parametry, které byly testovány.
Description
Citation
Acta Polytechnica. 2015, vol. 55, issue 5, p. 347-351.
https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/article/view/2460
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO