Experimental evaluation of the effectiveness of the adsorbent Bayoxide E33 in removing micropollutants from water

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-04-01
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IWA Publishing
Altmetrics
Abstract
Micropollutants in the environment are still a topical issue in the field of water management at present. Since micropollutants in water can be harmful not only to the environment but also to humans, new technologies are constantly being tested to eliminate them. Standard treatment technologies for removing micropollutants from water include adsorption, advanced oxidation processes and membrane processes. For the experimental determination of the efficiency of the adsorbent Bayoxide E33, selected micropollutants were removed by adsorption. Micro-pollution removal efficiency was compared in removing three micropollutants, namely a metal, pharmaceutical and pesticide. The removal of the metal through the Bayoxide E33 material was successful, while the pharmaceutical and pesticide were not removed because of the occurrence of slight desorption during removal.
Mikropolutanty v životním prostředí jsou stále aktuálním tématem v oblasti vodního hospodářství. Protože mikropolutanty mohou být ve vodách škodlivé nejen pro životní prostředí, ale také pro člověka, testují se stále nové technologie pro jejich eliminaci. Mezi standardní úpravárenské technologie pro odstraňování mikropolutantů z vody patří adsorpce, pokročilé oxidační procesy a membránové procesy. Pro experimentální stanovení účinnosti adsorbentu Bayoxide E33 byly odstraňovány vybrané mikropolutanty pomocí adsorpce. Účinnost odstranění mikroznečištění byla porovnána při odstraňování třech mikropolutantů, a to kovu, léčiva a pesticidu. Odstranění kovu přes materiál Bayoxide E33 proběhlo úspěšně, zatímco léčivo a pesticid odstraněno nebylo, protože v průběhu odstraňování došlo k mírné desorpci.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO