2008

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 375
 • Item
  Finanční dozor v EU - srovnání ČR a Velké Británie
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Loub, David; Kopřiva, Jan; Sedláková, Lenka
  1. dubna 2006 došlo v České republice k zásadním změnám v oblasti dozoru a regulace finančního trhu, čímž jsme se výrazně přiblížili dokonalejším evropským trhům. V diplomové práci se zaměřuji na současný stav dohledu a regulace finančního trhu v ČR, ale i na vývoj před 1. dubnem 2006. Dále se zabývám systémem fungujícím na finančním trhu ve Velké Británii. Cílem mé práce je tedy komparace dohledu a regulace v České republice a Velké Británii.
 • Item
  Návrh na zkvalitnění a zefektivnění personální práce
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Jaroš, David; Pokorný, Jiří; Zezula, Marek
  Diplomová práce se zabývá zkvalitněním a zefektivněním personální práce s důrazem na motivaci a hodnocení zaměstnanců firmy UNIS, a.s. Na základě vyplněných dotazníků je vyhodnocen současný stav a navrhnuty změny na zlepšení v motivačním a hodnotícím systému zaměstnanců.
 • Item
  Návrh motivačního programu firmy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Veverka, Tomáš; Zich, Robert; Hadrava, Petr
  Tato diplomová práce má navrhnout optimální systém ohodnocení a motivování pracovníků – produkt managerů pro obchodní oddělení společnosti Olterm&TD Olomouc, a.s. takovým způsobem, aby daný systém byl spravedlivý a motivující pro zaměstnance obchodního oddělení .
 • Item
  Marketingová strategie podniku (pro konkrétní firmu,organizaci)
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Haška, Ivo; Šimberová, Iveta; Petřík, Martin
  Tato diplomová práce analyzuje marketingovou strategii firmy Linde Material Handling ČR. Na základě této analýzy formuluje vhodná doporučení. Všechna doporučení směřují k zlepšení konkurenceshopnosti firmy a zlepšení její pozice na trhu.
 • Item
  Revize interních procesů ve firmě a návrh na vylepšení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Smolík, Milan; Kříž, Jiří; MBA, Milan Sameš,
  Tato práce je zaměřena na interní procesy ve firmě. Jsou zde analyzovány zá-kladní interní procesy na všech úrovních řízení podniku. Práce je rozdělena na dvě zá-kladní části – analýza a návrhy na vylepšení. V návrhové části jsem se zaměřil na vy-lepšení vedoucí ke zvýšení efektivity procesů. Většinou se jednalo o zkrácení doby, zvýšení kvality a zjednodušenou organizaci.