Fuzzy Model Used for the Prediction of a State of Emergency for a River Basin in the Case of a Flash Flood - PART 2

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-08-30
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
VEDA, Slovak Academy of Sciences
Altmetrics
Abstract
This article is a continuation of a previous one named Fuzzy model use for prediction of the state of emergency of river basin in the case of flash flood, where the potential applications of fuzzy logic in the field of flash flood forecasting were described. Flash flood forecasting needs a specific approach because of the character of torrential rainfall. Storms are very difficult to forecast in space and time. The hydrological models designed for flash flood prediction have to be able to work with very uncertain input data. Moreover, the models have to be capable of evaluating the level of danger in as short a time as possible because of the highly dynamic character of the modeled process. The fuzzy model described in the previous article was modified into a form usable in operational hydrology and a simulation of its operational application was run using this model. The selected time period for the simulation was the summer of 2009, when numerous flash floods occurred in Czech Republic. The topic of this article is the preparation of the model for practical use and the results of the simulation of its operation.
Článek navazuje na předchozí článek s názvem Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů. V úvodním článku byly popsány možnosti využití fuzzy logiky v problematice operativních předpovědí povodní způsobených přívalovými srážkami. Předpověď tohoto druhu povodní vyžaduje specifický přístup, jelikož výskyt přívalových srážek v prostoru a čase lze, díky jejich charakteru, jen stěží předpovídat. Hydrologické modely, určené pro předpověď povodní jimi způsobenými musí být schopny pracovat s velmi neurčitými vstupy. Díky vysoké dynamice předpovídaného procesu musí být navíc schopny vyhodnotit vstupní data ve velmi krátkém čase. Fuzzy model, popsaný v prvním díle, byl upraven do podoby využitelné v operativní hydrologii a byl otestován pomocí simulace operativního provozu ve zvoleném období z léta 2009, kdy byla ČR zasažena četnými povodněmi z přívalových srážek. Úpravy modelu pro praktické využití a vyhodnocení zpětné simulace jeho provozu jsou předmětem předloženého navazujícího článku.
Description
Citation
Journal of Hydrology and Hydromechanics. 2012, vol. 60, issue 3, p. 162-173.
https://sciendo.com/article/10.2478/v10098-012-0014-3
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO