2009

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 457
 • Item
  Návrh optimálního elektronického obchodu firmy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Nechvátal, Jiří; Dydowicz, Petr; Musil, Bedřich
  Náplní této diplomové práce je vytvořit návrh optimálního elektronického obchodu firmy Musil. Na základě této práce by firma měla být schopna realizovat svůj elektronický obchod. Tato práce může zároveň sloužit jako návod pro ostatní malé a středně velké firmy při řešení obdobného problému.
 • Item
  Dezinformace, její vytvoření a odhalení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Bílová, Jana; Bartes, František; Struž, Daniel
  Diplomová práce se zabývá procesem nazvaným Competitive Intelligence. V úvodu je všeobecný přehled tohoto procesu, který je pak v dalších částech zaměřen na konkrétní disciplínu „dezinformaci“. V první části je rozebrán samotný pojem dezinformace, se zaměřením na její vytvoření a použití, je zde ukázáno jakým způsobem ji vytvářet, aby byla účinná a věrohodná. Oproti tomu jsou v druhé části uvedeny způsoby a opatření, kterými se zjišťuje, zda se jedná o dezinformaci či nikoliv.
 • Item
  Analýza a návrh změn informačního systému firmy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Zahradník, Martin; Dydowicz, Petr; Špatka, Petr
  Práce se zabývá analýzou a návrhem změn informačního systému konkrétní firmy v reálných podmínkách, a je tedy spíše prakticky zaměřena. Informační systém je zkoumán jak z pohledu koncového uživatele, na což je kladen důraz, tak z pohledu provozování a implementace programových řešení. Informační systém je zkoumán jako celek v širších souvislostech, tedy nejen z pohledu aplikace (software), ale také toku informací, ukládání a organizace dat, uživatelů, bezpečnosti, hardware, apod. Firmě by práce měla posloužit jako vodítko pro odstranění neefektivních a / nebo rizikových oblastí, a tím přispět ke zvýšení produktivity práce a spokojenosti zaměstnanců.
 • Item
  Analýza vybrané firmy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Fabisová, Martina; Hanušová, Helena; Pernica, Martin
  Předmětem diplomové práce je analýza společnosti RALU, s.r.o. Finanční analýzou a analýzami vnějšího a vnitřního prostředí firmy je zjištěna současná situace společnosti a na základě těchto výsledků jsou navržena opatření, které vedou ke zlepšení postavení na trhu.
 • Item
  Hodnocení financování vysokých škol v ČR se zahraniční univerzitou a návrhyna zlepšení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Neubauerová, Ivana; Bartoš, Vojtěch; doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
  Diplomová práce hodnotí situaci vybraných vysokých škol v České republice a jedné zahraniční univerzity v letech 2003 – 2007 a srovnává jejich ekonomickou výkonnost prostřednictvím vybraných ukazatelů. Dále hodnotí podíl jednotlivých zdrojů financování z veřejných prostředků státního rozpočtu i prostředků neveřejných a tento stav porovnává se zahraniční univerzitou. Práce obsahuje zhodnocení, návrhy a doporučení ke zlepšení stávajícího stavu s přihlédnutím k budoucímu vývoji, kdy by se měla vysoká škola stát více soběstačnou, a měla by být schopna zajistit provozuschopnost, udržitelnost a návratnost svých zdrojů.