2007

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 202
 • Item
  Návrh rozvoje motivačního programu firmy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Fuksová, Helena; Zich, Robert; Marvanová, Kateřina
  Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout motivační program pro zaměstnance společnosti. Zaměřila jsem se na oblast zaměstnaneckých benefitů a vlastního zájmu zaměstnanců. Navrhla jsem zaměstnavateli nákladově a administrativně nenáročné řešení poskytování zaměstnaneckých výhod, které mají za úkol motivovat zaměstnance k vyšším výkonům a setrvání ve společnosti. Myslím si, že díky mé práci a vyčíslení nákladů společnost konečně pochopí, že pomocí benefitů může snížit své náklady.
 • Item
  Strategie na zlepšení procesů souvisejících s dražbami nemovitostí firmy RS Gavlas
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Gavlas, Ondřej; Mallya, Thaddeus; Líška, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zlepšení procesů souvisejících s dražbami nemovitostí společnosti RS Gavlas. Teoretická část se zabývá teorií dražeb nemovitostí a současnou legislativou. Praktická část zkoumá český dražební trh, proces dražeb, zavedení řízení vztahů se zákazníky a legislativní problematiku s cílem nalézt nové možnost uplatnění pro společnost RS Gavlas.
 • Item
  Návrhy na zlepšení firemní kultury ve společnosti HILTI ČR
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Cirková, Jana; Pokorný, Jiří; Radil, Jan
  Tato diplomová práce analyzuje důležitou součást firemní kultury společnosti HILTI ČR spol. s r. o., konkrétně oblast vyváženosti mezi pracovním a soukromým životem. Obsahuje návrhy na zlepšení v oblasti time managementu tak, aby zaměstnanci byli efektivnější a bez újmy na rodinném životě a aktivitách volného času v tvrdé realitě dneška nejen obstáli, ale byli také úspěšní.
 • Item
  Analýza spokojenosti zákazníků společnosti LCS INTERNATIONAL, a.s. s informačními systémy Helios
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Vlček, Petr; Chalupský, Vladimír; Tymočko, Václav
  Cílem mé diplomové práce je zjištění spokojenosti stávajících zákazníků s ekonomickými informačními systémy HELIOS ve společnosti LCS International,a.s., která se zabývá vývojem a prodejem těchto informačních systémů. Diplomová práce obsahuje analýzu výsledků, na základě které byly zjištěny silná a slabá místa u jednotlivých informačních systémů z pohledu stávajícího zákazníka a návrhy vedoucí ke zvýšení spokojenosti stávajících zákazníků s informačními systémy HELIOS.
 • Item
  Financování investičního projektu v akciové společnosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Jurák, Jaromír; Kocmanová, Alena; Kvardová, Simona
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení výhodnosti financování majetku prostřednictvím úvěru a finančního leasingu a dále posouzení efektivnosti investice z hlediska budoucího cash flow