Stíny/Spiknutí

Abstract
Diplomová práce se zabývá psychózami. Portréty osob, u nichž se rozvinula toxická psychóza v důsledku užívání stimulancií nebo alkoholová psychóza v důsledku nadměrného pití, jsou v sérii zachyceny prostřednictvím figurativní malby takovým způsobem, aby malba svým stylem a vhodně zvoleným barevným spektrem odpovídala profilu člověka s akutním chorobným stavem mysli a prodělaným psychickým změnám v různých fázích nemoci. Výstupem bude série maleb jednotných formátů, která bude vycházet z dialogů vedených s lidmi, kteří si prošli psychózou. Autenticita zážitku pacientů s toxickou nebo alkoholovou psychózou představuje citlivý materiál, který je v této diplomové práci zpracován tak, aby přiblížil divákovi situace a způsoby vidění, které jsou pro něj cizí a nepředstavitelné.
The diploma thesis deals with psychosis. Portraits of people who suffered from some type of psychosis, and which in most cases is caused by long-term drug abuse or drinking of alcohol. This is depicted with figurative painting in such a way that the painting that its style and the color spectrum corrensponds to the profile of a person with this form of mental illness and mental changes in the brain at different stages of of the disease. The output will be a series of paintings of a united size of formats that will be based , thematically a basis of dialogues with people who currently suffer or have suffered from some psychosis. The authenticity of the experiences of these people with toxic psychosis is very sensitive material, therefor it is proccessed, in this series, in such a way that can it bring closer to the viewers to posibally unimaginable situations and ways of perception of reality.
Description
Citation
VALCHÁŘOVÁ, M. Stíny/Spiknutí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
doc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) MgA. Ondřej Homola (člen) MgA. Vasil Artamonov (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) MgA. Břetislav Malý (člen) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) Julie Béna (člen) MgA. Jakub Jansa (člen) Mgr. Silvie Šeborová (člen) MgA. Alžběta Bačíková, Ph.D. (člen) MgA. Marie Štindlová (člen) PhDr. Mgr. Kateřina Štroblová (člen)
Date of acceptance
Defence
Nejprve byly přečteny posudky vedoucího a oponenta. Posléze studentka přečetla obhajobu a zodpověděla otázky z posudků. Byla otevřena diskuse. Autorka vysvětluje, proč se rozhodla v instalaci využít nasbíraný materiál, který nabyla během práce (rozhovory se závislými/lidmi, co přežili psychózu). Vysvětluje to obavou z moralizujícího vyznění. Komise se ptá po kompozičních řešeních a vyjadřuje pochybnosti o malířském provedení děl. Autorka svoje řešení vysvětluje snahou o ohledávání nových způsobů práce. Malby komise přesto neshledává za přesvědčivé. Malby dostatečně nereprezentují zvolené téma.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO