Minimalizace automatů s jednoduchými čítači

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá redukciou veľkosti tzv. čítačových automatov. Čítačové automaty rozširujú klasické konečné automaty o čítače s obmedzeným rozsahom hodnôt. Umožňujú tým efektívne spracovať napr. regulárne výrazy s opakovaním: a{5,10}. V tejto práci sa zaoberáme reláciou simulácie v čítačových automatoch, pomocou ktorej sme schopní zredukovať ich veľkosť. Opierame sa pritom o klasickú simuláciu v konečných automatoch, ktorú netriviálnym spôsobom rozširujeme na čítačové automaty. Kľúčovým rozdielom je nutnosť simulovať okrem stavov taktiež čítače. Za týmto účelom zavádzame nový koncept parametrizovanej relácie simulácie, a navrhujeme metódy výpočtu tejto relácie a redukcie veľkosti čítačových automatov pomocou nej. Navrhnuté metódy sú tiež implementované a je vyhodnotená ich efektivita.
This works deals with size reduction of counting automata (CA). Counting automata extend the classical finite automata with bounded counters. This allows efficient handling of e.g. regular expressions with repetition: a{5,10}. In this thesis we discusses the simulation relation in CA, which allows us to reduce their size. We rely on classical simulation in finite automata, which we non-trivially extend to CA. The key difference lies in the necessity to simulate counters as well as states. To this end, we present the novel concept of parameterized simulation relation in CA, and propose methods for computing this relation and using it to reduce the size of a CA. The proposed methods have been implemented and their efficiency experimentally evaluated.
Description
Citation
TURCEL, M. Minimalizace automatů s jednoduchými čítači [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Matematické metody v informačních technologiích
Comittee
prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Mgr. Kamil Malinka, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Student se nedostavil. Otázky u obhajoby: Mohl byste charakterizovat blíže automat s omezenými čítači (a regulární výraz, ze kterého původně vznikl), na kterém jste dosáhl Vámi zmiňované nejlepší procentuální redukce (82 % na str. 67)? Je vždy simulační redukce procentuálně ostře lepší než bisimulační, jak uvádíte na straně 66? Neměla by na str. 27 v bodě 2(b) ve větě "We thus also require that..." být použita inverze beta s apostrofem? Je použití Exit1 na straně 30 v bodě (II)4(a) správně?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO