Pořizování vysoce kvalitních snímků rovinných povrchů chytrým telefonem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cieľom tejto práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu pre systém Android, ktorá užívateľom umožní vytvárať vysoko kvalitné fotografie rovinných predmetov. V aplikácii si užívateľ vytvorí viacero fotografií vybraného rovinného predmetu. Tieto fotografie sú následne zarovnané a potom spojené do jedného výsledného obrázku, pričom pri tomto spojení dochádza k odfiltrovaniu rôznych nedostatkov, ktoré sa môžu vo fotografiách nachádzať.
The aim of this thesis is to create a mobile application for Android, which allows users to create high-quality photos of planar objects. User can create multiple photographs of a selected planar object. These photographs are then aligned and combined into one final image. Various shortcomings that can be present in the photographs are filtered.
Description
Citation
MASARYK, A. Pořizování vysoce kvalitních snímků rovinných povrchů chytrým telefonem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vývoj aplikací
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) Ing. Libor Polčák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Jaký je ideální počet vstupních obrázků, aby byl výsledek použitelný (dostatečně kvalitní)? Kolik lidí se účastnilo testování aplikace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO