Hromadná orchestrácia v multirepo CI/CD prostrediach

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Multirepo model přístupu ke správě a verzování zdrojového kódu, jež zahrnuje použití mnoha oddělených repozitářů verzovacích systémů, je poslední dobou často zmiňován v odborné literatuře. Jednou z jeho nevýhod je množství zdlouhavých, nezajímavých a repetitivních úkonů, které je nutno provádět při hromadných operacích tvořících transakce napříč těmito repozitáři. Multirepo repozitáře navíc umožňují využití široké škály technologií, což jen umocňuje riziko lidské chyby, ke které při ručně prováděných hromadných operacích může dojít. V rámci této práce je navrženo, implementováno a otestováno řešení pro automatizaci operací prováděných napříč množstvím repozitářů uspořádaných v multirepo modelu, což s nimi uživatelům zlepšuje zkušenost.
The multirepo model, where solution code is managed in many separate source control repositories instead of a single one, is gaining traction in software engineering. Amongst the disadvantages of this strategy is the amount of mundane work prone to human error involved in performing bulk operations, especially when these repositories are diverse in structure and utilized technologies. This thesis aims to design and implement a solution focused on time-saving and convenience of use that will allow for the definition and orchestration of development processes concerning many separate source control repositories. Finally, the completed solution is piloted in the production environment and evaluated.
Description
Citation
VÍŠEK, J. Hromadná orchestrácia v multirepo CI/CD prostrediach [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Počítačové sítě
Comittee
doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Grégr, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-24
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na doplnění ze strany přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Jak byste srovnal Vaše řešení s komerčními řešeními např. Space Automation od JetBrains? Komise, například: Jak se vyhodnocoval systém v reálním nasazení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO