Modelování a simulace spanning-tree protokolů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá funkcionalitou Spanning Tree protokolov, predovšetkým pre protokoly Rapid Spanning Tree Protocol a Multiple Spanning Tree Protocol. Spanning tree protokoly sa predovšetkým používajú pre prevenciu slučiek v rámci vrstvy dátového spoja, prevenciu broadcast storm a tiež riešia redundanciu v sieti. Ďalej je v tejto práci zahrnutý opis konfigurácie týchto protokolov na Cisco zariadeniach. Hlavným cieľom práce je implementácia Multiple Spanning Tree protokolu do prostredia INET vrámci OMNeT++ simulačného systému. Implementované riešenie je následne testované a funkcionalita je porovnávaná voči referenčnému chovaniu v Cisco sieti.
This term project deals with the functionality of Spanning Tree protocols, especially the Rapid Spanning Tree Protocol, and the Multiple Spanning Tree Protocol. The primary usage of spanning tree protocols is the prevention of loops within the data link layer, the prevention of a broadcast storm, and also dealing with redundancy in the network. Moreover, the project contains the description of configuration of these protocols on Cisco devices. The main goal of this thesis is to implement the Multiple Spanning Tree protocol into INET framework within the OMNeT++ simulation system. Then, the implemented solution is tested and it's functionality is compared with the referential behavior in a Cisco network.
Description
Citation
POLÁČEKOVÁ, S. Modelování a simulace spanning-tree protokolů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačové sítě a komunikace
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) Ing. Libor Polčák, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Bez otázek oponenta. Komise, například: Čím se liší simulace MSTP od reality? Komise, například: Jake se přeloží "spanning tree" do češtiny nebo slovenštiny?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO