Zobrazení a úprava informací v Transparency and Consent Framework

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá tvorbou vícejazyčného rozšíření pro webové prohlížeče Mozilla Firefox a Google Chrome. Účelem rozšíření je umožnění automatizované správy poskytnutých souhlasů se zpracováním osobních údajů na webových stránkách využívajících rámec Transparency and Consent Framework. Rozšíření bylo vytvořeno na základě poznatků o tomto rámci a o právních normách GDPR a směrnici ePrivacy, které se zabývají ochranou osobních údajů. Při implementaci byly využity také znalosti o způsobu tvorby rozšíření pro webové prohlížeče pomocí WebExtensions. Při testování byl v prohlížeči Mozilla Firefox souhlas úspěšně vynucen na 96,2 % testovaných webových stránkách. V prohlížeči Google Chrome bylo úspěchu dosaženo u 82,1 % testovaných stránek. Banner vyžadující souhlas nebyl zobrazen na 33 % stránek u prohlížeče Mozilla Firefox a na 31,1 % stránek u prohlížeče Google Chrome.
This thesis deals with the development of multilingual for web browsers Mozilla Firefox and Google Chrome. The purpose of the extension is to enable the automated management of provided consents to the processing of personal data on websites using the Transparency and Consent Framework. Extension was developed on the basis of knowledge about this framework and about legal norms GDPR and ePrivacy Directive, which deal with the protection of personal data. Knowledge of the method of developing extensions for web browsers using WebExtensions was also used during the implementation. During testing, consent was successfully enforced in 96,2 % of tested websites in Mozilla Firefox. In Google Chrome, success has been achieved in 82,1 % of tested websites. The banner requiring consent was not displayed in 33 % of websites in Mozilla Firefox and in 31,1 % of websites in Google Chrome.
Description
Citation
POSTULKA, A. Zobrazení a úprava informací v Transparency and Consent Framework [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy a databáze
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Zmiňujete omezenou velikost lokálního úložiště. Jaká tedy je? A jakou velikost pak může požadovat Váš nástroj při běžném používání? Jaké byste doporučil optimální nastavení pro běžného uživatele? Jak byste sjednotil chování aplikace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO