Útok na WiFi síť s využitím ESP32/8266

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce má za cíl zkoumat možnosti čipů ESP32 firmy Espressif a jejich oficiálního vývojového aplikačního rámce Espressif IoT Development Framework s cílem implementace známých útoků na Wi-Fi sítě na této platformě. V práci je navržena implementace deautentizačního útoku ve dvou provedeních, zachycení ustavení WPA/WPA2 klíčů, útoku na PMKID, vytvoření podvrženého přístupového bodu v MitM pozici, útoku silou na WPS PIN a další. Byl navržen a implementován univerzální penetrační nástroj ESP32 Wi-Fi Penetration Tool včetně deautentizačního útoku se zachycením WPA/WPA2 ustavení klíčů. Tento nástroj umožňuje snadnou konfiguraci a spouštění útoků i bez nutnosti většího porozumění problému uživatelem. Výstup této práce otevírá útočníkům nové možnosti vedení útoků na Wi-Fi sítě využitím levných čipů ESP32 s nízkou spotřebou a malými rozměry.
The goal of this thesis is an exploration of the possibilities of Espressif's ESP32 chips in combination with Espressif IoT Development Framework with intention of implementing well-known Wi-Fi attacks on this platform. In this work, multiple implementation proposals were done for deauthentication attack in two variants followed by WPA/WPA2 handshake capture, attack on PMKID, creation of rogue MitM access point, or brute-force attack on WPS PIN, and more. A universal penetration tool ESP32 Wi-Fi Penetration Tool was proposed and implemented, including deauthentication attacks with WPA/WPA2 handshake capture. This tool provides an easy way to configure and run malicious Wi-Fi attacks without any domain knowledge required from the user. The outcome of this work opens new attack vectors for the attacker, thanks to cheap, ultra-low powered, and lightweight ESP32 chips.
Description
Citation
STEHLÍK, R. Útok na WiFi síť s využitím ESP32/8266 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Bezpečnost informačních technologií
Comittee
prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Mgr. Kamil Malinka, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Jak se Vaše řešení útoků na čipu ESP32 porovnává s již existujícími implementacemi na čipech podobného rázu, jako je například Raspberry Pi Zero?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO