Chování zákazníka v konkrétní oblasti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce analyzuje chování spotřebitele na trhu erotických pomůcek. Teoretická část se zabývá zejména faktory ovlivňující chování zákazníka. Dále pojednává o nákupním rozhodování, které může být ovlivněno komunikačním mixem. Praktická část obsahuje analýzu místa prodeje a deskripci marketingových aktivit vybrané společnosti. Na základě provedené analýzy jsou vytvořeny návrhy na změny konkrétních oblastí komunikačního mixu. Tyto změny by měly zajistit lepší vnímání dané problematiky v rámci celé společnosti.
The bachelor thesis analyzes consumer behavior in a particular sphere. The theoretical part deals mainly with the influencing factors consumer behavior. This part also discusses about the purchasing decisions that may be influenced by the communication mix. The practical part contains an analysis of the point of sale and a description of marketing activities of the selected company. Based on the performed analysis, are made proposals for changes in specific areas of the communication mix. These changes should ensure a better perception of the issue throught whole society.
Description
Citation
PROKOPOVÁ, L. Chování zákazníka v konkrétní oblasti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Otázka vedoucího práce: Existují podle Vás jiná odvětví, kde se chovají zákazníci stejně jako jste identifikovala ve Vaší práci v analyzované oblasti? - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Jakým způsobem doporučujete postupovat při přesunu zákazníků z jedné skupiny do jiné? Proč? - Odpovězeno Doc. Bartoš: Jakým způsobem jste oslovila respondenty? - Odpovězeno Doc. Bartoš: Zkoušela jste i srovnání s konkurencí? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO