Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se věnuje hodnocení finanční situace organizace za období 2015–2019 s následnými návrhy na zlepšení. Teoretická část definuje pojmy a konkrétní vzorce z vybraných literatur. V analytické části se vyskytuje detailnější popis organizace spolu s vypočítanými ukazateli. Na základě zjištěných výpočtů v předchozí části jsou navrhnuta řešení pro zlepšení finanční situace společnosti.
This Bachelor Thesis focuses on evaluation of a financial situation of the organization in the period from 2015 to 2019 and provides with suggestions for an improvement. The theoretical part defines concepts and specific formulas from selected literature. The analytical part contains of detailed description of the organization together with the calculated indicators. The suggestions for the improvement of financial situation of the organization are based on the calculations from the analytical part.
Description
Citation
LAVIČKA, J. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Otázky oponentky práce – zodpovězeno RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. – Ve své práci píšete o ekologických faktorech. Jak analyzovaná firma nakládá s odpady? – zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO