Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Renishaw s. r. o. v letech 2015–2019 a doporučení návrhů na její zlepšení. Teoretická část definuje použité metody a ukazatele a analytická část je následně aplikuje na zkoumanou společnost. Návrhová část obsahuje doporučené řešení pro zlepšení nedostatků, které analytická část odhalila.
The bachelor’s thesis is focused on the evaluation of the financial situation of Renishaw s. r. o. during the period from 2015 to 2019 and recommending steps for its improvement. The theoretical chapter defines methods and indicators that are then applied in the analytical part on the subjected company. The final chapter proposes steps for improving the weak points revealed by the analysis.
Description
Citation
ROUS, A. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Otázka oponenta práce: V návrhové části uvádíte, že by analyzovaná společnost mohla část přebytečných finančních prostředků převést na mateřskou společnost, která z poboček stahuje přebytečnou likviditu. Upřesněte, prosím, zda se česká pobočka zcela vzdává těchto finančních prostředků a jakým způsobem by mohla řešit náhlou potřebu finančních prostředků. - Odpovězeno Ph.D. Hornungová: Co je za příčinou růstu mzdových nákladů? Bude tento trend pokračovat? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO