Hodnocení finanční výkonnosti podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční výkonnosti společnosti TKZ Polná, s.r.o., za období 2016 až 2019. Popisuje teoretické poznatky z dané oblasti, a vychází z nich při analýze aktuální situace společnosti. Finanční výkonnost podniku je vyhodnocena pomocí analýzy klasických a moderních ukazatelů, Spider analýzy a Ekonomického normálu. Práce přináší návrhy a doporučení pro zlepšení finanční výkonnosti podniku.
The bachelor’s thesis aims at the evaluation of financial performance of TKZ Polná, s.r.o in years 2016-2019. It describes the theoretical knowledge of this field and builds upon it when analysing the current situation of an enterprise. The financial performance of the company is evaluated using the analysis of classical and modern indicators, Spider analysis and the Economic Normal. It brings suggestions and recommendations for the improvement of the company’s financial performance.
Description
Citation
DAVIDOVÁ, K. Hodnocení finanční výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Otázka oponenta práce: Upřesněte prosím přesnou definici stroje, jeho vytížení, jaké stroje budou touto investicí nahrazeny a jestli je možné tento stroj zapojit do stávajícího materiálového toku ve firmě. - Odpovězeno Doc. Bartoš: Jaké jsou další výhody nákupu formou úvěru? Uvádíte zatím jen faktor, že majetek firma vlastní. - Odpovězeno Ph.D. Hornungová: Jak byste řešila problematiku zásob? Dobu obratu zásob? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO