Návrh plánování zakázek a řízení nákladů zakázky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce pojednává o optimalizaci průběhu činností zakázky v organizaci se zaměřením na tvorbu přidané hodnoty zákazníkovi s ohledem na dodací termín a náklady s tím spojené. Společnost se zabývá internetovým prodejem dárkových košů, prostřednictvím svého elektronického obchodu. Práce navrhuje možné změny v průběhu činností zakázky, které povedou k její optimalizaci, konkrétně ke zkrácení času vyřízení a s tím spojené úspoře nákladů.
The bachelor thesis deals with the optimization of order activities in organization focusing on creating added value to the customer with respect to the date of delivery and with associated costs. The company concentrates on online gift baskets sale through their e-shop. The work suggests possible changes in the course of the activities of the order, leading to its optimization, particulary to shortening of processing time and cost savings connnected with.
Description
Citation
KLOC, O. Návrh plánování zakázek a řízení nákladů zakázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Otázka vedoucí – odpovězeno Otázka oponent – odpovězeno Ing. Bartošek – Jaké hlavní optimalizační kritérium jste zvolil? Vaši volbu zdůvodněte. odpovězeno Ing. Bartošek – Jak často dochází ke zrušení objednávek ze strany zákazníka? odpovězeno Ing. Bartošek – Jak velká změna (úspora času) nastane v případě implementace Vašeho návrhu? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO