Návrh aplikace pro správu zařízení pomocí VBA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřená na návrh podpůrné aplikace v programovacím jazyce VBA. Aplikace je vytvořena na základě analýzy a požadavků společnosti. Aplikace by měla zaměstnancům ušetřit práci a zpřehlednit proces evidence stavu zařízení.
This bachelor thesis is focused on design of appliaction in programming language VBA. Application is created based on analysis and requirements of the company. The solution should save the employees' work and streamline the process of registering the status of devices.
Description
Citation
PŮŽA, L. Návrh aplikace pro správu zařízení pomocí VBA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
otázky oponenta - odpovězeno Ing. Neuwirth - Jaký je princip diagramu toku dat? - odpovězeno doc. Konečná - Jedná se o hrubou nebo čistou hodinovou sazbu za práci? - odpovězeno prof. Dostál - Co si lze představit pod pojmem predikce spotřeby toneru? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO